Maksaako järjestelmä itsensä takaisin?

Avaimet käteen -menetelmällä asennettujen aurinkovoimaloiden takaisinmaksuajat ovat keskimäärin välillä 6-12 vuotta. Uuden sukupolven lasi–lasi-paneeleihin saadaan jopa 30 vuoden takuu, jolloin järjestelmän tuotto takuuajalla nousee moninkertaiseksi ostohintaan nähden. Sijoitetun pääoman tuotot ovat välillä 7-20% järjestelmästä riippuen.

31.03.2021

Avaimet käteen -menetelmällä asennettujen aurinkovoimaloiden takaisinmaksuajat ovat keskimäärin välillä 6-12 vuotta. Uuden sukupolven lasi–lasi-paneeleihin saadaan jopa 30 vuoden takuu, jolloin järjestelmän tuotto takuuajalla nousee moninkertaiseksi ostohintaan nähden. Sijoitetun pääoman tuotot ovat välillä 7-20% järjestelmästä riippuen.

Takaisinmaksuaika ei kuitenkaan yksinään ole riittävä mittari aurinkoenergian kannattavuudesta, sillä siinä ei huomioida investoinnin pitoaikaa tai jäännösarvoa. Järjestelmät ovat erittäin pitkäikäisiä, niiden laiteriski ennen takaisinmaksuajan umpeutumista on minimaalinen ja niiden ylläpito- ja huoltotarve hyvin pieni.

Aurinkosähköjärjestelmän mitoitus

Aurinkosähköjärjestelmä mitoitetaan taloudellisesti siten, että mahdollisimman suuri osa paneelien tuotosta hyödynnetään omassa kulutuksessa ja sähköverkkoon myyty osuus jää mahdollisimman pieneksi.

Sähköenergian kulutuksen mittaustiedoista on apua, kun suunnitellaan enimmäistuottotarvetta. Vuodenkin pituisen jakson mittaustiedot riittävät yleensä vähimmäis- eli pohjakulutuksen selvittämiseen melko tarkasti. Pohjakulutuksella tarkoitetaan kohteen jokaisena aurinkotuntina kuluttamaa vähimmäismäärää. Yöaikaa ei laskelmissa siis huomioida. Jos mittaustietoja ei ole, käytetään vastaavanlaisen rakennuksen ja sen laitteiston tietoja apuna suunnittelussa.

Tuotannon kuukausivaihtelut

Aurinkosähkön tuotannon kuukausivaihtelu huomioidaan siten, että aurinkoisimpaan aikaan tuotettua sähköä jää myytäväksi sähköverkkoon. Tämän ansiosta hiljaisempina kuukausina saadaan enemmän aurinkosähköä omiin tarpeisiin, mikä johtaa suurempaan kokonaistuottoon vuositasolla. Automaation avulla sähkönkulutusta voidaan jakaa tasaisemmin eri vuorokaudenaikoihin, ja parhaassa tapauksessa kulutusta voidaan ohjata niin, että saadaan hyödynnettyä mahdollisimman suuri osa tuotetusta sähköstä omassa käytössä.

Omavaraisien järjestelmien mitoituksessa käydään läpi sähkön käyttötarpeet laitekohtaisesti arvioimalla päivittäisen käytön tuntimäärä ja selvittämällä laitteiden tarvitsema teho. Näin saadaan keskimääräinen päivittäisen sähköenergian tarve. Myös mökin käyttöaika ja -kuukaudet vaikuttavat järjestelmän mitoitukseen. Akun varastoiman energian määrä saadaan selville kertomalla sen jännitearvo ja ampeerituntimäärä. Tulokseen on syytä lisätä 10–20 % lisää, sillä vaurioiden ehkäisemiseksi akkuja ei kannata päästää täysin tyhjiksi.

Jaa:

Lisää aurinkosähköstä

Auronkopaneelit kytketynä kahteen riviin.

Maksaako järjestelmä itsensä takaisin?

Avaimet käteen -menetelmällä asennettujen aurinkovoimaloiden takaisinmaksuajat ovat keskimäärin välillä 6-12 vuotta. Uuden sukupolven lasi–lasi-paneeleihin saadaan jopa 30 vuoden takuu, jolloin järjestelmän tuotto takuuajalla nousee moninkertaiseksi ostohintaan nähden. Sijoitetun pääoman tuotot ovat välillä 7-20% järjestelmästä riippuen.

Lue lisää »
Kannattaako aurinkonpaneelien asennus Suomessa

Kannattavatko aurinkopaneelit Suomessa?

Suomessa aurinkopaneelien tuottavuus on hyvä. Vuosittainen tuotanto on samalla tasolla kuin Pohjois-Saksassa. Suomessa kesällä aurinko paistaa pitkään ja alkuvuodesta aurinkopaneeleiden tuottoa kasvattaa viileä ilmasto, sillä kylmä aurinkopaneeli tuottaa lämmintä paneelia tehokkaammin.

Lue lisää »