Aurinkovoimalat

maatiloille

Aurinkovoimalan asentaminen suurimpaan osaan maatiloista on kannattavaa. Pyydä meiltä tarjous klikkaamalla alla olevaa painiketta tai lue lisää aurinkovoimaloiden hyödyistä!

Aurinkovoimalan kannattavuutta tehostaa 50% suuruinen maatalouden investointituki

Tuki on haettavissa neljä kertaa vuodessa voimalan hankintaan seuraavin reunaehdoin:

• Yrityksen perustietojen on oltava kunnossa, eikä saa olla verovelkaa
• Maatilan on toimitettava hakuprosessia varten liiketoimintasuunnitelma, verotustiedot sekä velkaluettelo
• Aurinkosähkövoimalan tuotto sijoitetulle pääomalle on maatilakiinteistöissä keskimäärin 12-20% / vuosi

Powera toimittaa laadukkaat aurinkovoimalat maatiloille ja auttaa investointituen hakemisessa

Aurinkovoimalat maatiloille

Aurinkovoimalan käyttöönotto

Aurinkopaneelit voidaan asentaa yrityksen katolle tai seinään. Lisäksi voidaan käyttää maa-asennusta.

Teemme aina kiinteistökohtaisen kannattavuuslaskelman, jossa huomioidaan tarkka muun muassa sähkönkulutus, katon kaltevuus, ilmansuunnat ja kantavuuskuormat.

Asennamme aurinkovoimalat maatiloille avaimet käteen -periaatteella.

Aurinkovoimala koostuu aurinkopaneeleista, invertteristä, kattokiinnikkeistä sekä johdotuksista. Suunnittelijamme tarkastavat voimalan soveltuvuuden kiinteistöön sekä tekevät kannattavuuslaskelman eri paneelimalleilla ja muilla komponenteilla. Asennuksen jälkeen hoidamme tarvittavat lupa-asiat sekä ilmoitukset sähköyhtiöön.

Olemme mukana myös investointituen hakuprosessissa yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa ja autamme tukihakemuksen tekemisessä. Asiakasyrityksen tehtäväksi jää tarvittavien dokumenttien toimittaminen. Lisää investointituesta ELY-keskuksen artikkelista:
https://www.ely-keskus.fi/-/nyt-kannattaa-investoida-maatilan-energiaratkaisuihin

Aurinkovoimalat maatiloille

Aurinkoenergia on toimiva vaihtoehto maatilan energianlähteeksi, sillä rakennusten laajat katto- tai vaihtoehtoisesti maapinta-alat ja korkea sähköntarve luovat otolliset olosuhteet kannattavaan, omavaraiseen sähköntuotantoon.

Kokemukset aurinkopaneeleista maatiloilla ovat olleet lähes pelkästään positiivisia. Avainsanoiksi ovat nousseet helppous ja toimintavarmuus. Powera toimittaa laadukkaat aurinkovoimalat maatiloille.

Aurinkopaneelit tallin katolla

Aurinkopaneelit maatilalle - kannattavuus

Aurinkosähkön tuotantokustannukset muodostuvat alkuinvestoinnista ja ylläpito- ja huoltokuluista. Paneelit kestävät mallista riippuen 30–50 vuotta, eivätkä ne tarvitse teknistä huoltoa.

Kulut muodostuvat invertterin ja mahdollisen akun vaihtamisesta (keskimäärin kerran 30 vuoden käyttöiäin aikana) sekä huoltotarkastuksista.

Itse tuotettu aurinkosähkö on verkosta ostettua sähköä huomattavasti edullisempaa, ja oikein optimoitu aurinkosähköjärjestelmä voi säästää vuotuisissa sähkökustannuksissa jopa 30 %.

Aurinkosähköjärjestelmä on tasaisesti tuottava pitkän aikavälin investointi, joka maksaa itsensä takaisin jopa seitsemässä vuodessa. Keskiarvoon vaikuttavat myös muun muassa aurinkopaneeleille annettu tehotakuu, joka on useimmilla valmistajilla 80 % tuotosta 25 vuoden käytön jälkeen, sekä sähkön hinnanmuutokset.

Aurinkovoimalan tuotto sijoitetulle pääomalle on maatilakiinteistöissä keskimäärin 12–20 % vuodessa.

Investoinnin kannattavuutta lisäävät korkean omakäyttöasteen lisäksi myös maatalouden investointituki (ks. kappale Maatalouden investointituki aurinkosähkölle) sekä valtion lainantakaus.

Maatiloilla on runsaasti sähköä säännöllisesti vieviä toimintoja, kuten valaistus, ilmastointi, veden lämmitys tai esimerkiksi maitotiloilla maidon jäähdytys. Näiden lisäksi koituu usein myös epäsäännöllisiä sähköntarpeita.

Suuri osa maatilalla, navetoissa ja huoltorakennuksissa sähköenergiasta käytetään päivällä, jolloin auringon säteily on voimakkaimmillaan. Käytettävää verkkosähköenergiaa voidaan tällöin kompensoida ilmaisella valosähköllä.

Asiantunteva henkilöstömme laatii kiinteistökohtaisen kannattavuuslaskelman, jossa huomioidaan tarkka sähkönkulutus, katon kaltevuus, ilmansuunnat ja kantavuuskuormat. Meiltä saat myös apua järjestelmän optimaaliseen mitoitukseen.

Aurinkojärjestelmän mitoitus ja asennus maatilalle - avaimet käteen -periaatteella

Oikea mitoitus on on tärkein tekijä kannattavaan aurinkovoimalaan maatilallakin. Alimitoitettu järjestelmä ei tuota tarpeeksi nostaen täten suhteellista hintaa, ja ylituotannosta saa vain vähäisen korvauksen.

Jos sähkönkulutuksessa on paljon hetkellistä vaihtelua, tuotetun energian käytön optimoinnilla on suurempi merkitys. Lisäksi investointituen myöntäminen perustuu realistiseen omaan käyttöön tuotannossa.

Mitoituksessa ja asennuksessa onkin myös taloudelliselta kannalta varminta turvautua kokeneen ammattilaisen apuun. Powera tarjoaa aurinkopaneelit avaimet käteen -periaatteella maatiloille.

Aurinkopaneelit asennetaan yleensä tuotantorakennusten katoille, mutta maa-asennus voi tapauskohtaisesti olla parempi ratkaisu esimerkiksi tietyistä maatilarakennuksista katolle kantautuvan pölyn vuoksi.

Maahan asennettujen paneelien suuntaus ja kulma pystytään optimoimaan paremmin, ja niitä on myös helpompi tarvittaessa puhdistaa. Myös paneelien asennus seinälle on mahdollista.

Maatilan tuotanto- ja varastorakennukset sekä eläinsuojat ovat tyypillisimpiä sijoitus- ja käyttökohteita aurinkovoimaloille.

Yrityksille

Maatiloille