Säännöt:

1. Järjestäjä

Kampanjan järjestää  Power Applications Finland Oy (jäljempänä ”Järjestäjä”).

Tämä kampanja ei ole Facebookin tai Instagramin järjestämä.

2.Osallistumiskelpoisuus

Kampanjaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat vähintään 18-vuotiaat yksityishenkilöt lukuun ottamatta Järjestäjän palveluksessa olevia, jotka osallistuvat tämän kampanjan

järjestämiseen tai heidän perheenjäseniään. KAMPANJAAN VOIT OSALLISTUA VAIN KERRAN.

3.Osallistumisaika

Kampanja on voimassa 1.12.2023 – 1.3.2024.

4.Osallistuminen

Kampanjaan osallistuvat kaikki osallistumisaikana yhteystietonsa jättäneet. Mikäli yhteystiedoissa pyydetään postiosoitetta, niin osoitteen on oltava paikallisen postin tiedossa oleva. Osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun tilaamista tai ostamista.

5.Palkinnot

Kampanjassa palkinnot jaetaan satunnaisessa järjestyksessä. Kampanjajärjestelmä arpoo automaattisesti voittoon oikeuttavat palkinnot ja siitä tulee heti ilmoitus voittajalle.

Mikäli voittoilmoitus tai palkinto palautetaan Järjestäjälle virheellisten tietojen tai muun toimitusesteen vuoksi tai mikäli kampanjan voittaja on menetellyt näiden sääntöjen tai hyvän tavan vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen. Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset osallistujat kampanjasta, jotka pyrkivät väärinkäyttämään kilpailua tulosten tai arpajaistodennäköisyyksien muuttamiseksi.

Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi eikä muuhun tuotteeseen.

6.Vastuu

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainitusta palkinnosta. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kampanjaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kampanjaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Osallistumalla tähän kampanjaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kampanjan sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ja ilmoittaa niistä kampanjasivulla.

Rekisteriseloste:

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Yhtiö: Power Applications Finland Oy

Y-tunnus: 2907375-6

Osoite: Radiomiehenkatu 3, 20320 Turku

Puhelin: +358 29 3700 219

Sähköposti: asiakaspalvelu@powera.fi

Verkkosivu: powera.fi

Rekisterinpitäjään yhteydenotot: asiakaspalvelu@powera.fi

Palveluntarjoajaan yhteydenotot: support@panic.fi

2. Rekisterin nimi

Power Applications Finland Oy kampanja 1.12.2023

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteri on perustettu tämän kampanjan toteuttamista, voittajiin yhteyden ottamista ja palkintojen jakamista varten sekä voittajien julkaisemiseen kampanjan sääntöjen mukaisella tavalla. Henkilötietojen käsittelyn peruste on suostumus henkilötietojen käsittelyyn osana
kampanjapeliä ja/tai arvontaa.

Henkilötietoja säilytetään kampanjan ajan ja arvonnan suorittamista sekä palkintojen toimittamista varten vaadittavan ajan: 1.12.2023 – 1.3.2024.
Tämän jälkeen tiedot tuhotaan muutoin, mutta kirjanpidon tositeaineistoon sisältyviä voittajien henkilötietoja säilytetään kuuden vuoden ajan.

Tiedot on suojattu erillisessä tietokannassa, jonne pääsy on vain sinne tunnukset ja salasanat omaavilla henkilöillä. Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja kilpailun ja arvonnan toteutuksen suorittamiseksi, minkä lisäksi tietoihin on pääsy kisan teknisestä alustasta vastaavalla palveluntarjoajalla, Power Applications Finland Oy Palveluntarjoajalla ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää tietoja muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää henkilön itse ilmoittamat tiedot: nimi, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Lisäksi rekisteristä löytyy kampanjapeliä koskevaa tietoa (mm. kampanjan osallistumisen ajankohta ja kampanjapelin tulos).

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilö ilmoittaa kerättävät tietonsa itse kampanjapelisivulla. Pelin yleisiä verkkosivukäyntejä koskevat tiedot saadaan internetsivuja teknisesti ylläpitävien sivujen kautta.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kampanjan kautta kerättäviä tietoja käytetään ainoastaan kampanjan toteuttamiseen. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman henkilön erillistä suostumusta.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot on suojattu erillisessä tietokannassa, jonne pääsy on vain sinne tunnukset ja salasanat omaavilla henkilöillä. Tunnukset on annettu organisaation sisällä vain kampanjan ja peliarvonnan toteutukseen sekä palkintojen lähettämiseen voittajille. Pelin teknisen toteutuksen toteuttaneella palvelun tarjoajalla on teknisistä syistä pääsy pelin hallintapaneeliin, josta tiedot löytyvät. Palvelun tarjoajalla ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää tietoja. Rekisteri ei sisällä arkaluonteisia tai salassa pidettäviä tietoja.

9. Tietojen tarkistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa ja tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien epätarkkojen ja virheellisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Suostumuksen peruuttaminen peruuttaa automaattisesti myös kampanjapeliin ja/tai arvontaan osallistumisen. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja mainontaa ja markkinointia varten. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa lainsäädäntöä. Rekisteröidyn tulee tehdä oikeuksiensa käyttämiseen liittyvät pyynnöt sähköpostitse rekisterinpitäjälle.